Gioi Thieu

Posted in Uncategorized on Tháng Bảy 19, 2009 by cancauca

Giới Thiệu Cửa Hàng TƯ DUYÊN

Chuyên Bán Ngư Cụ Các Loại

Đặc biệt Cần Câu Tay – Cần Câu Máy

Số 5 – Phan Văn Khỏe – Quận 5 – Chợ Kim Biên – Tp HCM

Điện Thọai : 08-3853.8332

QC CuaHang

CuaHang02

Email : xuanloc54@yahoo.com

Advertisements